Dette er Samordnet registermelding og slik bruker du den – Fiken (2023)

Samordnet registermelding er et skjema du bruker når skal registrere et nytt selskap, eller oppdatere opplysninger om et eksisterende – for eksempel gjøre en adresseendring. Du bruker også samordnet registermelding dersom du skal avvikle/slette selskapet ditt.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Start ditt eget AS, enkelt og gratis

Å starte egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Start AS nå!

Hva er Samordnet registermelding

Samordnet registermelding er et skjema du bruker når skal registrere et nytt selskap, eller oppdatere opplysninger om et eksisterende – for eksempel gjøre en adresseendring. Du bruker også samordnet registermelding dersom du skal avvikle/slette selskapet ditt.

Skjemaet er i utgangspunktet helelektronisk, men i enkelte tilfeller må papir-varianten brukes (se eget avsnitt). Du finner skjemaet hos Altinn, og det heter Registrere nye og endre eksisterende virksomheter - Samordnet registermelding. Her opplyses det om at:

Her kan du registrere nye virksomheter, som for eksempel enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke denne tjenesten. Du kan også endre registrerte opplysninger, eller oppløse og slette virksomheten.

Via samordnet registermelding sender du inn opplysninger til NAV, Registerforvaltning, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere. Samordnet registermelding bruker du også når du skal sende inn meldinger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret.

Den store fordelen med samordnet registermelding, er altså at du melder fra om endringer for foretaket/selskapet ditt ett sted – hos Altinn via samordnet registermelding – og dette gjør at de relevante registre og databaser blir oppdatert.

Dette er Samordnet registermelding og slik bruker du den – Fiken (1)

Som du ser i bildet over: Du kan ikke bruke samordnet registermelding til å rapportere inn opplysninger til Merverdiavgiftsregisteret. Skatteetaten har lansert en egen digital løsning for søknader til Merverdiavgiftsregisteret. Det er denne tjenesten du skal bruke når du skal registrere deg for første gang, melde endring eller sletting i Merverdiavgiftsregisteret.

(Video) On the traces of an Ancient Civilization? 🗿 What if we have been mistaken on our past?

Behandlingstid Samordnet registermelding

Behandlingstid for samordnet registermelding er i prinsippet det samme som behandlingstid i Brønnøysundregistrene, ettersom det er her registreringen blir gjort. De har en egen side som heter Når blir saken min behandlet? hvor de skriver: «Vi kan ikke si eksakt når saken din vil være ferdigbehandlet, fordi det avhenger av saksmengden.»

Under denne opplysningen finner du en meny hvor du kan sjekke hvilke saker de nå behandler, f.eks. med hensyn til nyregistrering av aksjeselskap (i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret) og registrering av enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret.

I store deler av året finner du her ut at de i skrivende stund behandler registreringer som kom inn for tre til fire uker siden, men dette varierer altså.

Samordnet registermelding veiledning

Dette er de vanligste grunnene til at man bruker samordnet registermelding (her kan du hoppe rett til de relevante avsnittene):

 • Registrere nye virksomheter
 • Endre eller legge til nye opplysninger om virksomheter
 • Melde oppløsning og melde sletting (enkeltpersonforetak og AS)

Registrere nytt enkeltpersonforetak eller firma

Opplysningene du må oppgi for å fylle ut Samordnet registermelding når du skal registrere ny virksomhet/nytt foretak/nytt selskap varierer litt etter hvilken organisasjonsform du velger, men vi bruker enkeltpersonforetak som eksempel. Dette er grunnleggende opplysninger som alle må oppgi. De punktene som ikke er selvforklarende går vi mer i detalj på.

Dette er Samordnet registermelding og slik bruker du den – Fiken (2)
 • Foretakets navn og adresse, samt eierens kontaktopplysninger.
 • Hvilken bransje foretaket skal virke innenfor, og hvilken aktivitet (videresalg av varer, for eksempel).
 • Opplysninger om hvorvidt foretak har eller kommer til å ha ansatte (eier/innehaver i enkeltpersonforetak kan ikke være ansatt i foretaket).
 • Hvilken målform du vil at Altinn skal bruke når de kontakter deg (nynorsk eller bokmål).
 • Informasjon om Daglig leder og forretningsfører, Regnskapsfører og Revisor: Majoriteten av enkeltpersonforetak har ikke forretningsfører (forretningsfører er en administrativ rolle man gjerne finner i sameier og borettslag), men en del har daglig leder. Det er derimot ikke krav om hverken daglig leder eller forretningsfører i enkeltpersonforetak. Men skal disse rollene fylles i bedriften din, legger du det inn her.

  Når det kommer til regnskapsfører og revisor: Hvis du velger å sette bort hele eller deler av regnskapet, må du legge inn de du benytter deg av her (dette fordi de må være autorisert av Finanstilsynet, og revisor må være registrert i Revisorregisteret). Du legger enten inn fødselsnummeret eller organisasjonsnummeret til vedkommende.

 • Prokura: Dette handler rett og slett om fullmakt – om du har gitt det til noen.
 • Opplysninger om underenheten: Dette punktet er ikke særlig godt forklart i skjemaet (og det er relevant for svært få), men spørsmålet du skal svare på, er om foretaket ditt har overtatt et annet foretak (en underenhet), og om du skal drive dette videre. Har du det, skal du krysse av for det her. Du skal også krysse av her dersom du skifter organisasjonsform – for eksempel går fra AS til enkeltpersonforetak.
 • Varsling og signering: Under Varsling og Signering oppgir du e-postadressen du vil varsles om registreringen på. Dine gode venner i Brønnøysund advarer og opplyser deg videre om følgende: Å sende inn dette skjemaet er ikke det samme som å signere det. Etter å ha sendt det inn, må du gå til innboksen din i Altinn for å signere det:
Dette er Samordnet registermelding og slik bruker du den – Fiken (3)

Skal du starte et aksjeselskap, så inneholder Samordnet registermelding også punkter om selskapets vedtektsfestede formål, dato for stiftelse, styre, signaturrett og registreringsgebyret i Foretaksregisteret.

Dette er Samordnet registermelding og slik bruker du den – Fiken (4)

Det finnes praktisk talt ingen grenser for hvilke typer selskaper, foretak, lag og foreninger du kan opprette via samordnet registermelding. De vanligste i Norge er som nevnt enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

I vår artikkel Starte enkeltpersonforetak: Regler, tips og pris går vi gjennom prosessen med å registrere enkeltpersonforetak steg-for-steg, og du ser her alt det du skal fylle inn i Samordnet registermelding.

(Video) Buypass ID i mobil

Skal du starte AS, så anbefaler vi deg å ta en titt på vår gratistjeneste Starte AS. Her er samordnet registermelding en del av prosessen:

Start ditt eget AS, enkelt og gratis

Å starte egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Start AS nå!

Endre eller legge til nye opplysninger om virksomheter

Dette er Samordnet registermelding og slik bruker du den – Fiken (5)

Som du ser er det fire hovedkategorier du kan velge å legge til eller endre opplysninger i ved hjelp av samordnet registermelding:

Om foretaket

 • Navn på foretaket
 • Adresseendring
 • Kontaktopplysninger
 • Aktivitet/bransje
 • Målform – bokmål eller nynorsk

Opplysninger om underenheten

 • Registrere nye opplysninger
 • Overtakelse
 • Overdragelse
 • Sletting

Roller

 • Daglig leder og forretningsfører
 • Ny innehaver
 • Regnskapsfører
 • Revisor
 • Prokura

Registrering i andre registre

(Video) Registrer gruppen din i Brønnøysundregisteret

 • Registrere i Foretaksregisteret
 • Arbeidsgiverforhold i NAV Aa-registeret

Når du har endret de opplysningene du vil endre, klikker du deg bare videre til varsling og signering, hvor du oppgir du e-postadressen du vil varsles om endringene på (sannsynligvis den samme som du allerede har registrert). Etter dette får du et sammendrag av opplysningene, og med det er du ferdig.

Avvikle og legge ned enkeltpersonforetak

Dette er Samordnet registermelding og slik bruker du den – Fiken (6)

Skal du slette og avvikle enkeltpersonforetaket ditt, gjøres dette ved å velge melde sletting i Samordnet registermelding (som du ser i bildet over her), hvorpå du blir bedt om å oppgi organisasjonsnummeret til foretaket.

I neste steg får du beskjed om: Foretaket blir slettet, og organisasjonsnummeret kan ikke lenger brukes til å identifisere foretaket.

Du henter automatisk opplysninger om den (deg selv) som skal signere for slettingen. Etter dette får du et sammendrag, og du får en egen signeringsmelding i innboksen din på Altinn.

Avvikle og legge ned av AS

Å avvikle et aksjeselskap er en litt større prosess enn slettingen av enkeltpersonforetak. Dette gjøres i to steg – også via samordnet registermelding.

Generalforsamlingen må først beslutte at selskapet skal oppløses, før det beslutter sletting. Begge deler må meldes til Foretaksregisteret via samordnet registermelding. Tiden mellom disse to trinnene kalles avviklingsperioden. I denne perioden forbereder styret avviklingen av selskapet.

Avviklingsperioden kan ikke være kortere enn 6 uker og normalt bør den ikke være lengre enn 12 måneder.

Samordnet registermelding på papir

Det finnes en papirversjon av samordnet registermelding, og her finner du en egen innføring i hvordan du fyller ut papirskjemaet.

Brønnøysundregistrene opplyser derimot at hvis du har mulighet til å bruke elektronisk registrering, anbefaler de at du gjør det.

(Video) Registreringsveiledning for Studentbedrift

Råd på tampen

Dersom det er noe du lurer på om samordnet registermelding – eller Fiken – etter å ha lest denne artikkelen: Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no, så skal vi hjelpe deg videre – og legge til infomasjonen i artikkelen.

Start ditt eget AS, enkelt og gratis

Å starte egen bedrift trenger ikke være komplisert. Fiken har en gratistjeneste som hjelper deg å opprette ditt eget AS – hele veien frem til egen bedriftskonto med ferdig oppsatt regnskap.

Start AS nå!

Andre nyttige artikler

 • Beste regnskapsprogram for små bedrifter (Opinion)
 • Fiken + Altinn = Rask og enkel innlevering av oppgaver
 • Slik starter du et enkeltpersonforetak
 • Slik starter du et aksjeselskap
 • Mindre skatt med disse 10 fradragene for enkeltpersonforetak

Skrevet av

Espen
Dette er Samordnet registermelding og slik bruker du den – Fiken (7)

Jobber med ordlegging i Fiken. Favoritt Seinfeld-episode: The Sniffing Accountant.

Videos

1. Registrering av Ungdomsbedrift skoleåret 2020/21
(Ungt Entreprenørskap Norge)
2. Sommes-nous vraiment la première civilisation humaine avancée ?
(Boxoffice | Histoire & Sociétés)
3. Veiledning for MVA pliktige næringsdrivende med enkle forhold
(Skatten min - Skatteetaten)
4. Registrering av bedrift og valg av selskapsform
(Skape.no Etablerersenter)
5. Bokføring, regnskap og revisjon
(Skatten min - Skatteetaten)
6. Registrering av samvirkeforetak
(Skogkurs)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 04/06/2023

Views: 6390

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.